CAREST

N.E.I.®

N.E.I.® staat voor Neuro Emotionele Integratie en is ontwikkeld door Roy Martina. N.E.I.® is gebaseerd op emotionele blokkades die ons ziek houden of ons uit balans brengen. N.E.I.® werkt met de spiertest en geeft verbluffende resultaten.

Balans

Een vitaal en liefdevol leven, is dat niet wat we het allerliefst willen? Waarom lukt het de meesten van ons niet om alles uit het leven te halen wat erin zit? Waarom blokkeren we onszelf? Waarom saboteren we onze goede voornemens? Waarom worden we overspoeld door emoties? Waarom zijn we in wezen niet zo gelukkig als we zo graag willen? Waarom?

Het antwoord zit in jou!

Je hebt alles in je om emotioneel in balans te zijn. Laat N.E.I.® je helpen om het antwoord te vinden op de vraag hoe jij jouw potentieel volledig kunt benutten.

Wat is N.E.I.®

N.E.I.® is een effectieve methode om niet goed verwerkte emoties op te sporen en te integreren. Het opnieuw moeten herbeleven van het oorspronkelijke incident is daarbij vaak niet nodig. Ook lange praatsessies niet. N.E.I.® levert goede resultaten op.

Met N.E.I.® kun je emoties nauwkeurig waarnemen, beoordelen en uiten, emoties en de kennis die daaruit voortvloeit beter begrijpen, inzicht verkrijgen in de belemmerende (gedrags-) patronen en sabotages, leren durven vertrouwen op jezelf en op je intuïtie, inzicht verkrijgen in je hoogste doelstellingen en waarden, inzicht verkrijgen in je doel in het leven en hoe je uiteindelijk je succes en je vervulling zal definiëren.

Mensen die N.E.I.® hebben ervaren, hebben meer inzicht in hun functioneren gekregen. Het is hen gelukt doelen te stellen te bereiken, en ze zijn zich van hun eigen verantwoordelijkheid in het leven bewust.

Jouw realiteit van leven

De meeste mensen laten hun leven bepalen door anderen. Hoe vaak ben je niet uren na een gesprek nog boos of gefrustreerd? Hoe vaak ben je niet bang voor iets wat mogelijk zal gebeuren? Wat bepaalt je gedrag en je gevoel? Ons gedrag wordt bepaald door ons onderbewustzijn. Ons onderbewustzijn wordt geprogrammeerd door onze ervaringen. Aan onze ervaringen geven we een bepaalde betekenis. Iets is alleen zoals jij het interpreteert of ooit geïnterpreteerd hebt. Die interpretatie of betekenis bepaalt dus je realiteit. Let wel: je emotionele realiteit. En dat is de realiteit die je gedachten en gedragingen bepaalt.

Hoe werkt het

N.E.I.® richt zich op de oorzaak en motivatie van gedrag en het loslaten van blokkades en belemmerende overtuigingen. Je zult de relatie gaan zien tussen je gevoel en je gedrag. Zolang je bewuste en onbewuste niet overeenstemmen (niet congruent zijn) kost dat energie.

N.E.I.® werkt met een spiertest. Het is wetenschappelijk bewezen dat als men bewust iets zegt waarmee het onderbewuste het niet eens is, dus incongruent is, er een spierverslapping optreedt. Met de spiertest wordt getest of iemand congruent is met wat hij of zij wil bereiken. Vervolgens wordt er getest welke orgaanreflexpunten en emotie(s) bij de incongrentie hoort. Door middel van specifieke protocollen wordt de allereerste situatie waarin de emotie is ontstaan opgespoord. In die situatie is een incongruentie ontstaan tussen de linker- (verstand) en rechterhersenhelft (gevoel) dat als gevolg heeft gehad dat de emotie niet is verwerkt en in de cellen van het lichaam is opgeslagen. De ontdekkingsreis naar deze eerste emotie leidt tot bewustwording van de reden waarom we onszelf saboteren. Ook lichamelijke klachten hebben vaak onderliggende negatieve emoties die het genezingsproces belemmeren.

Heling

Indien het hele plaatje waarin de emotie ooit is ontstaan rond is en er bewustwording is in het effect dat deze emotie nu nog op het gedrag van iemand heeft, worden door middel van een speciale techniek de linker- en rechterhelft weer in balans gebracht. Hierdoor kan de blokkerende emotie onmiddellijk vrijkomen en worden losgelaten. Een behandeling duurt vaak maar enkele sessies, dus geen lange therapie.