CAREST

Online privacybeleid

Van tijd tot tijd kan deze WordPress site data versturen naar WordPress.org.

Deze gegevens worden gebruikt voor algehele verbeteringen aan WordPress, zoals het beschermen van deze site door middel van het automatisch installeren van nieuwe updates. Ook worden deze gebruikt voor algemene statistieken, zoals deze getoond worden op de WordPress.org statistieken pagina.

Privacy en transparantie worden erg serieus genomen. Voor meer informatie over welke gegevens er verzameld worden en wat ermee gedaan wordt, bezoek WordPress.org/about/privacy.