CAREST

INTEGRA®

Wat is INTEGRA®?

INTEGRA® is een test- en onderzoeksmethode die ontstaan is uit o.a. de testmethode zoals gebruikt door Dr. Velsendaal, de electroacupuntuur volgens Dr. Voll, de Vegatest en diverse aanpassingen en aanvullingen door de arts Roy Martina. Het is een combinatie van de meest effectieve therapieën uit de natuurgeneeswijzen.

Roy Martina heeft op basis van jarenlange bestudering van de natuurgeneeswijzen een systeem ontwikkeld dat de meest effectieve onderdelen uit de natuurgeneeswijzen combineert, zowel voor het stellen van een diagnose als voor het vaststellen van de therapie. Er wordt onder andere gebruikt gemaakt van elementen uit de homeopathie, acupunctuur, reflexologie, bloementherapie, edelsteentherapie, iriscopie, NLP, kinesiologie, orthomoleculaire therapie, Reiki etc.

Dit is belangrijk omdat zo door de INTEGRA®-therapeut of -coach de meest effectieve methoden gecombineerd worden, teneinde een sneller en beter resultaat te behalen. De belangrijkste genezingstechnieken worden gebruikt.

Hoe werkt INTEGRA®?

INTEGRA® is een methode die gebruik maakt van energieën, zowel electromagnetische als energetische, en van de manier waarop spieren reageren onder de diverse omstandigheden.

Er wordt ook gebruikt gemaakt van mudra’s. Mudra’s zijn bepaalde houdingen van de hand en de vingers die voortkomen uit de Oosterse energieleer en de kinesiologie. Het zijn als het ware de toegangspoorten tot verschillende niveau’s van ons gehele wezen. Door gebruik te maken van de mudra’s kan er gemakkelijk bepaald worden op welk niveau er blokkades zitten die leiden tot verstoringen bij de cliënt.

Ook wordt er getest met Orgaan Reflex Punten. Deze punten corresponderen met de meridiaansystemen. Met het Orgaanreflexpunt kan er onder andere van een orgaan bepaald worden hoe de energetische toestand is, de klinische afwijking, de emotionele blokkade, de toxische belasting, de virale en/of bacteriële belasting en welk orgaan er gedraineerd moet worden.

Bovendien werkt INTEGRA® zowel op diagnostische als op therapeutische basis:

Diagnostisch:

Bij INTEGRA® worden voornamelijk spiertesten (kinesiologie) gebruikt om snel tot het kernprobleem onder te klacht te komen. Voordat de diagnose gesteld wordt, wordt onderzocht welk probleem ten grondslag kan liggen aan de klacht.
Enkele voorbeelden hiervan zijn: een emotioneel probleem, een structureel probleem, een metabool probleem (allergie, spijsvertering, vitamines etc.), een endocrien probleem, een cellulair probleem (overgeërfd, constitutioneel), een ontsteking, een toxisch probleem, zwakte van bepaalde organen, een blokkade van bepaalde organen, een insufficiëntie (vitamines, mineralen) etc.

De diagnose wordt in het algemeen bepaald door middel van diagnostische testsets en voorfilters.

Therapeutisch:

Als de diagnose is gesteld kan de therapie worden bepaald en dat kan onder andere zijn: Neuro Emotionele Integratie (N.E.I.®), Chakra Balancing (C.B.T.®), Emotioneel Evenwicht (E.E.®), Neuro Linguïstisch Programmeren (N.L.P.), Drainage en ontgifting, Homeopathie, Allergietherapie, Bloementherapie, Edelsteentherapie, Heliplexen, Synergoplexen, Acpasonic. Uieraard zijn er nog meer therapieën en middelen.

Vaak is het nodig om een combinatie van de genoemde mogelijkheden toe te passen.

Werkingsgebieden van INTEGRA®

INTEGRA® werkt vanuit de bewustwording van de oorzaak van de ziekte of klacht. Door middel van mentale programma’s, emotionele verwerking van onbewuste problemen, de aanpak van de structurele en fysieke staat van het lichaam en de aanpassing van voeding en leefwijze, wordt een gezonde geest in een gezond lichaam gecreëerd. Zo vindt er heling plaats.