CAREST

C.B.T.®

Chakra Balancing Techniek

Chakra’s en spiritualiteit

Chakra’s, onze energiesystemen, geven aanwijzingen over waar we in het leven zijn vastgelopen. Wat je kunt bepalen, is waar je in je leven je lessen niet hebt geleerd, waarom je ronddraait in dezelfde cirkels, waarom je steeds tegen dezelfde situaties en type mensen aanloopt en waarom je niet verder groeit, maar gestagneerd bent in het verder ontwikkelen van je diepste zelf.

De chakra’s staan centraal voor onze spirituele ontwikkeling. Met het aanbreken van het Aquariustijdperk vindt er een versnelling plaats van trillingsfrequenties en men zal zien dat veel van het oude niet meer werkt. Dit uit zich in klachten als burn-out, depressies, overspannenheid, verslavingen, hyperactiviteit en intolerantie. We bevinden ons in bijzondere jaren van overgang en loslaten van de karmische energieën. Juist gedrurende deze periode kan karma sneller dan ooit losgelaten worden.

Drijvende kracht

De drijvende kracht is de verbinding van drie chakra’s: wortel-, hart- en kruinchakra. Als deze drie chakra’s met elkaar in verbinding staan en in totale harmonie zijn, kunnen er nieuwe chakra’s opengaan binnen en buiten het lichaam. We gaan meeresoneren op het Aquariustijdperk (openen van de nieuwe chakra’s) en vele processen worden gemakkelijker. C.B.T.® is een van de vele instrumenten om transformatie te versnellen en te ondersteunen.

Met de overgang van het Vissen- naar het Aquariustijdperk zijn er bij de mens 14 chakra’s actief geworden. Verderop wordt in het kort weergegeven waar elk van deze chakra’s voor staat. Ze regelen alle energiecentra in het lichaam waardoor de energie in het gehele lichaam beter gaat stromen. Ze hebben direct invloed op de meridianen en daardoor op de organen en het hormonale stelsel. Hierdoor worden vele processen in het lichaam geregeld, zowel op lichamelijk als op emotioneel niveau.

Energiewiel

Een chakra wordt ook wel vergeleken met een energiewiel. Chakra’s kunnen links- en rechtsom draaien. Het openen en het sluiten van een chakra is afhankelijk van het bewustzijn van de mens. Vastgelopen levensprocessen veroorzaken energiestagnaties in de chakra’s en zo ontstaan er blokkades. Alle chakra’s staan met elkaar in verbinding. Als er dus een langdurige energiestagnatie in één chakra is, kan dit als het ware overlopen in een andere. Met behulp van de C.B.T.® zijn we in staat om de chakra’s optimaal te harmoniseren.

Waarom is dit zo belangrijk?

Chakra’s vormen de verbintenis tussen de verschillende dimensies. Onder andere lichamelijk (materie), emotioneel (energetisch) en spiritueel (Goddelijke energie). Alle (energetische) informatie wordt door de chakra’s opgevangen en dit bepaalt mede onze gedachten, gevoelens en emoties en uiteindelijk ons gedrag.

Dus: Het functioneren van de chakra’s bepaalt ons gedrag.

Iedere gedachte creëert een resonantie die via de chakra’s getoetst en vergeleken wordt met resonanties uit het verleden. Dit resulteert in harmonie of weerstand, afhankelijk van het verleden. Via de meridianen wordt dit effect uitgebreid naar de organen en weefsels. Chakra’s vertalen dus de informatie van een hoog trillingsgetal naar een lager trillingsgetal en vice versa. Het is het omzetten van energie van Hoger Bewustzijn naar een code voor lager bewustzijn en andersom.

De 14 hoofdchakra’s in het kort weergegeven

Er zijn nu meer chakra’s in werking getreden omdat deze geactiveerd zijn door de nieuwe verschuivingen op subtiel niveau in het universum. Hierdoor wordt het oude regelsysteem als het ware naar een hoger niveau opgewaardeerd zodat de mens zich beter kan aanpassen en tegelijkertijd het collectieve bewustzijn op een hoger trillingsgetal komt.

Chakra 1: Liefde voor het leven op aarde. Respect voor elkaars processen.
Aarde – Materie – Sterfelijkheid – Veiligheid – Thuiskomen – Heimwee loslaten – Menszijn –
Wortelchakra

Chakra 2a: Seksualiteit. Sacraal Yin
Liefde voor je lichaam en seksualiteit – Leren genieten en jezelf zijn – Liefde zonder controle

Chakra 2b: Seksualiteit. Sacraal Yang
Zachtaardigheid – Genieten – Zintuigen – Tantra – Speelsheid – Creativiteit

Chakra 3: Liefde voor de grilligheid van het leven. Leren authentiek te zijn.
Onderste Dan Tien – Gevoeligheid voor de omgeving – Leren jezelf af te schermen – Balans binnen
en buiten Plexus Chakra

Chakra 4: Liefde voor hoe je jezelf ziet. Positief zelfbeeld creëren.
Miltchakra

Chakra 5: Liefde en dankbaarheid voor jezelf. Liefde en confrontatie.
Hart Dan Tien – Hartchakra

Chakra 6: Liefde voor verandering. Leven zonder weerstand. Leven in speelsheid.
Vermogen om flexibel te zijn – Immuniteit – Loslaten van structuur – Vrijheid – Nieuwe wegen inslaan
– Thymus

Chakra 7: Liefde voor expressie van het Zelf. Talenten ontwikkelen. Ontplooiing.
Vermogen om te communiceren – Meesterschap – Discipline – Geduld – Kunstzinnigheid – Jezelf
herinneren – Keelchakra

Chakra 8: Liefde voor de natuur en aarde. Stilte en meditatie in de natuur.
Vermogen om te verbinden – Kosmische passage – Bewust leven en bewegen – Achterhoofdchakra

Chakra 9: Liefde voor spiritualiteit en het voelen van je goddelijkheid. Verbinding.
Niet-fysieke zintuigen ontwikkelen – Helderziend/-horend/-voelend – Levensmissie –
Pijnappelklierchakra

Chakra 10: Liefde voor de gekozen weg. Openen voor het onzichtbare.
Bovenste Dan Tien – Intuïtie – Universele liefde – Hypofyse – Derde oogchakra

Chakra 11: Verbinding Hogere Zelf. Heling via Universele Energie.
Compassie voor de medemens – Leven in eigen realiteit – Hogere Bewustzijn – Kroonchakra

Chakra 12: Karma transformeren in onvoorwaardelijke compassie en liefde
Synchroniciteit – Vertrouwen in alles op DOW – Overgave – Loslaten verleden –
Transformatiechakra

Chakra 13: Onthechting van het materiële. Volledige toewijding aan DOW
Hogere Dan Tien (9e) – Volledig opladen en overgave aan hogere bewustzijn – Transmutatiechakra

Met behulp van C.B.T.® kan men de chakra’s harmoniseren en helen. De C.B.T.® levert een aanzienlijke bijdrage om het proces van spirituele evolutie gracieuzer, plezieriger en eenvoudiger te maken.