CAREST

Klachtenprocedure via de WKKGZ

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Het is een wet die het voor de cliënt overzichtelijk maakt om een klacht te kunnen indienen en feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt zodat de zorgverlener zich kan verbeteren en ervan kan leren.
Weet dat het nooit mijn intentie zal zijn dat er misverstanden kunnen ontstaan. Mocht je toch feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je. Wil je meer weten over welke rechten je hebt en hoe de klachtenprocedure is opgezet lees dan hieronder de drie te onderscheiden stappen:

1. Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij je mij.

2. Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging en zij zorgen dat er een klachtenfunctionaris in actie komt. Deze kun je toegewezen krijgen door het klachtenformulier naar mijn beroepsvereniging VIV Nederland te sturen: info@vivnederland.nl. De onafhankelijke klachtenfunctionaris onderzoekt onder andere de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.

3. Indien de klachtenfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Als lid van VIV Nederland beschik ik over een aansluiting bij de geschillencommissie van de CamCoop, waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ verplicht wordt gesteld.
Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie. Verder vind je hier de procedure en verdere informatie zoals de kosten.

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

Ik hoop je hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht je vragen hebben over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben, hoor ik dat graag.