CAREST

Energetische stoelen

In mijn praktijk werk ik vaak met één van onderstaande stoelen. Ik verkoop ze niet, maar ik kan wel aangeven bij wie dat wel kan.

De Urim-Code

De Urim-Code is een energetische stoel met een sterk werkende Licht-matrix. Deze stoel kan je helpen om je gezondheid en welzijn te herstellen door energetische blokkades te reguleren, inzichten te krijgen in vaak oude belastende patronen op fysiek en zielniveau en je helende vermogen te activeren. In een gezond lichaam communiceren alle cellen met elkaar. De Licht-matrix van de Urim-Code zorgt ervoor dat eventuele ‘zieke’ cellen weer gaan communiceren met de gezonde cellen, zo ontvangen zij weer de juiste helende informatie die nodig is voor een zelfhelingsproces. Ziekte is een verstoring in de communicatie tussen de cellen met alle andere gevolgen van dien. De zieke cellen gedragen zich asociaal. Pas als zij weer de verbinding aangaan met de gezonde cellen, is heling mogelijk.

In de rugleuning bevinden zich getalsymbolieken, onzichtbaar weggewerkt en onder  je handen liggen kristallen. Samen vormen de getalsymbolieken en de kristallen de Licht-Matrix, een elektro-magnetisch Lichtveld. Deze Licht-matrix kan ook worden geleid en aangestuurd door jouw intenties, afstemming en bewustzijn.

“Het getal is alles, de basis van elke schepping” verklaarden de leraren vroeger al in de school van Pythagoras. Getallenmystiek kennen we uit oude hoogstaande culturen. Getalsymboliek: de sleutel tot een proces.

De werking van URIM-Code

De werking van de energetische stoel is gebaseerd op frequentietechnieken die het celhelend vermogen stimuleren op meerdere manieren. De  Licht-matrix van de Urim-Code stemt zich volledig af op het energieveld van de persoon die hem gebruikt!  Je krijgt dat aan energie, wat je op dat moment nodig hebt en aankan. De Urim-Code heeft invloed op de lichtkracht van het elektromagnetisch lichaam (de aura), op alle energiebanen, op de nadi’s, de meridianen, organen, de tril­lingsfre­quenties van het lichaam en de communicatie van alle cellen!  Dit is meetbaar en vaak ook  voelbaar!

De Licht-matrix signaleert de aanwezige onbalans en werkt daarop in. De meeste mensen merken dit direct, al heeft iedereen zijn eigen unieke beleving. Soms meteen al bij het eerste gebruik van de stoel, soms later. Geen enkele ervaring is hetzelfde. Wanneer een onbalans zich nog aan het ontwikkelen is en nog niet tot grote ontregeling heeft geleid, is het effect van de Stoel meestal direct merkbaar. Bij gevorderde celschade en blokkades, zo blijkt uit metingen, treedt allereerst een verlichtend, verzachtend en inzichtelijk effect op en zal, bij regelmatig gebruik, steeds meer stabilisatie en regeneratie kunnen gaan plaatsvinden. Reacties kunnen soms even heftig zijn, maar verdwijnen meestal na 10 minuten. Soms voel je weinig tot niets, ook dit is mogelijk. Het werken op de verfijnde lichaamsenergieën en energiebanen is niet voor iedereen voelbaar.

De lijst met lichamelijke aandoeningen waarbij URIM-Code ingezet kan worden is groot. Resultaten worden gemeld bij chronische moeheid, rugklachten, blokkades van energieën, balanceren van weefsel bij oude littekens, wegvloeien van spanningen, slapeloosheid, reuma en hoofdpijnen, pijnklachten enz.  Natuurlijk is een genezingsproces ook afhankelijk van andere factoren: goede voeding, een positieve geesteshouding, vertrouwen in je zelfgenezend vermogen, opbouwende gedachten, voldoende ontspanning. URIM-Code gaat een “samenwerking”  aan met de gebruiker, met zijn vibratiepatronen op zowel lichamelijk, geestelijk als spiritueel niveau.

In de Urim-Code stromen de energieën zowel van onder naar boven alsook van boven naar beneden. Wanneer deze beide stromen weer volledig op elkaar aangesloten zijn met het hart als middelpunt worden de chakra’s volledig geactiveerd. Dan maak je psychisch, fysiek, energetisch en spiritueel grote sprongen.

De Bron-Code

De Bron-Code is ontworpen om specifieke programma’s, herinneringen en conditioneringen te wissen die je vasthouden in een verkeerde realiteit omtrent wie je werkelijk bent. Deze werkelijkheden, die in werkelijkheid zelfontworpen of aangenomen illusies zijn, lijken heel echt en kunnen erg belastend werken op je totale zijn. In deze stoel wordt gewerkt tot op cel- en zielniveau.

Ook bij de Bron-Code bevinden zich in de rugleuning getalsymbolieken, andere dan bij de Urim-Code, en onder je handen liggen kristallen die weer speciaal zijn afgestemd op het programma waarmee gewerkt wordt.

De energetische stoel De Bron-Code kent vijf programma’s die op diep niveau werken:

Programma 1 zorgt ervoor dat belastende herinneringen worden gewist, die je mee hebt genomen uit andere ervaringen (je kunt dit vorige levens noemen of ervaringen die in de parallelle werelden plaatsvinden).

Programma 2 zorgt ervoor dat belastende ervaringen en herinneringen worden gewist, die komen van je ouders en de familiepatronen via genetische coderingen en overgeërfde conditioneringen.

Programma 3 zorgt ervoor dat belastende ervaringen en herinneringen worden gewist, die uit beladen situaties in dit leven komen.

Programma 4 zorgt ervoor dat jouw zielfrequentie weer in evenwicht komt en harmonieert met je ‘aardse’ frequenties. Eenheid! Hooggevoeligheid wordt omgevormd naar authentieke kracht.

Programma 5 zorgt ervoor dat de hartfrequentie sterk geactiveerd wordt.

De ervaring leert dat de Bron-“stoel” fungeert als een soort inwijding. Vele therapeuten voelen dat ze hierna weer verbonden zijn met de ‘oude kennis’, kwaliteiten en vermogens. Men ervaart weer wie men werkelijk is: een stralend wezen verbonden met een oneindig bewustzijn, oneindige liefde. Cliënten en ook kinderen kunnen zich weer bewust worden van andere zijns-toestanden; kennis uit andere levens. Het zijn vaak prachtige ingrijpende ervaringen, waardoor het leven en de kijk op zaken echt verandert.

Dit is een totaal nieuwe werkwijze, de astronomische geneeskunst.

 

Bron: www.moniquetimmers.nl